Serwis i konserwacja gaśnic

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok, z uwzględnieniem czasookresów zawartych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej sprzętu.

 

Zalecenia szczegółowe dla gaśnic znajdujących się na wyposażeniu budynku w zakresie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych:

 

a) przed upływem okresu gwarancji (rok od daty produkcji) gaśnice powinny być poddane pierwszej okresowej kontroli. Następne kontrole powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 12 miesięcy,

b) co 5 lat należy wymienić proszek gaśniczy na nowy,

c) naprawy warsztatowe i remonty gaśnic powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co 5 lat oraz po każdym użyciu gaśnicy,

d) dla zapewnienia sprawności gaśnic znajdujących się na wyposażeniu obiektu należy wykonać i sprawdzić:

 

     - ogólny stan gaśnicy,

     - czytelność, kompletność i prawidłowość napisów,

     - stan węży i prądownic,

     - wymienić wszystkie uszkodzone elementy na dobre, autoryzowane przez producenta,

     - usterki stwierdzone podczas przeglądu i konserwacji należy usunąć, a uszkodzone elementy wymienić na takie same, jakie były w dokumentacji świadectwa CNBOP.

 

 

Jako dowód wykonania prac konserwator – serwisant zobowiązany jest do zamieszczania na etykiecie samoprzylepnej lub w innej formie informacji, która powinna zawierać:

 

     - nazwę i adres firmy

     - rodzaj przeprowadzonych czynności

     - datę ostatniej i kolejnej konserwacji (miesiąc i rok)

 

Badanie wydajności hydrantów

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów dokonujemy okresowej kontroli instalacji hydrantów polegającej na płukaniu tej instalacji, pomiarze ciśnienia, wydajności  jak również szczelności węży.

 

W wyniku tego badania u klienta zostawiamy  protokół z pełnym opisem  badanej sieci ,która jest podstawą do prowadzenia w przyszłości corocznych badań kontrolnych istniejącej sieci.

 

Zalecenia w zakresie przeglądów i konserwacji hydrantów wewnętrznych:

 

a) raz na rok należy sprawdzić :

     - ciśnienie na zaworze hydrantowym

     - stan techniczny węża, prądownicy i zaworu hydrantowego

     - czy prądownica jest właściwego typu

     - czy instrukcje obsługi hydrantu są czytelne

     - określić wydajność w zależności od ciśnienia oraz zastosowanej prądownicy

 

b) raz na 5 lat węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

 

 

Załóż darmową stronę z Beepworld.pl
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!