Instalowanie znaków i podręcznego sprzętu PPOŻ

 

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej obiekty użyteczności publicznej powinny być wyposażone w gaśnice i oznakowane znakami spełniającymi wymogi PN/EN. Różnorodność znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych, gaśnic a także charakterystyka danego budynku wymaga doświadczenia w trakcie instalowania gaśnic i oznakowania.

 

Musimy pamiętać o zachowaniu odpowiednich odległości pomiędzy gaśnicami, miejscu ich  usytuowania , oraz o to aby zapewniony był do nich dostęp i widoczność. Dobierzemy gaśnice w taki sposób, aby spełnione zostały przepisy odnośnie ilości środka gaśniczego na zajmowaną powierzchnie, oraz aby były to gaśnice gaszące grupy pożarów mogących wystąpić w  Państwa budynkach.

 


 

 

ZNAKI PRZECIWPOŻAROWE, EWAKUACYJNE I INNE

 

Darmowa strona domowa na Beepworld
 
Za treść tej strony odpowiedzialny jest wyłącznie jej
autor. Osiągalny jest za pomocą tego Formularza!